[1]
पटैल र., सिंह व. and बागरी उ. 2022. गाजरघास से उत्पन समस्याएं, समन्वित प्रवन्धन एवम उपयोग. Krishi Kiran - कृषि किरण. 13, (Jun. 2022), 9–14.